Соффа
Жизнь в солнечном свете
Im not sayin that I love you
Im not sayin that Ill care if you love me
Im not sayin that Ill care
Im not sayin Ill be there when you want me